Hướng dẫn cách mua sim số đẹp giá rẻ tại Tuyên Quang

Mua sim đẹp giá rẻ tại Tuyên Quang
Thời gian gần đây chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến việc mua sim đẹp giá rẻ tại Tuyên Quang. Hầu hết các khách hàng đều không hiểu rõ cách thức mua sim trên mạng. Để giải quyết vấn đề này chúng tôi đưa ra bài viết này nhằm hỗ trợ các bạn để quá trình mua bán được dễ dàng hơn.
Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0986 579569 Giá : 3,900,000   < - > 0868 695688 Giá : 5,000,000
0986 598986 Giá : 3,900,000   < - > 0868 691998 Giá : 5,000,000
0986 612007 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688658 Giá : 5,000,000
0986 616226 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688656 Giá : 5,000,000
0986 636839 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688655 Giá : 5,000,000
0986 669186 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688638 Giá : 5,000,000
0986 687993 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688633 Giá : 5,000,000
0986 692015 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688628 Giá : 5,000,000
0986 698879 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688626 Giá : 5,000,000
0986 789181 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688618 Giá : 5,000,000
0986 789869 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688611 Giá : 5,000,000
0986 862229 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688606 Giá : 5,000,000
0986 863977 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688266 Giá : 5,000,000
0986 868284 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688166 Giá : 5,000,000
0986 886776 Giá : 3,900,000   < - > 0868 688066 Giá : 5,000,000
0986 887839 Giá : 3,900,000   < - > 0868 686298 Giá : 5,000,000
0986 899006 Giá : 3,900,000   < - > 0868 683858 Giá : 5,000,000
0986 939007 Giá : 3,900,000   < - > 0868 681956 Giá : 5,000,000
0986 961975 Giá : 3,900,000   < - > 0868 679886 Giá : 5,000,000
0986 979078 Giá : 3,900,000   < - > 0868 666995 Giá : 5,000,000
0986 980869 Giá : 3,900,000   < - > 0868 666885 Giá : 5,000,000
0986.03.1977 Giá : 3,900,000   < - > 0868 666569 Giá : 5,000,000
0986.2222.91 Giá : 3,900,000   < - > 0868 666396 Giá : 5,000,000
0986.51.1997 Giá : 3,900,000   < - > 0868 62 8286 Giá : 5,000,000
0987 066766 Giá : 3,900,000   < - > 0868 606909 Giá : 5,000,000
0987 111156 Giá : 3,900,000   < - > 0868 600060 Giá : 5,000,000
0987 199111 Giá : 3,900,000   < - > 0868 599868 Giá : 5,000,000
0987 211115 Giá : 3,900,000   < - > 0868 577776 Giá : 5,000,000
0987 239268 Giá : 3,900,000   < - > 0868 456979 Giá : 5,000,000
0987 3241 65 Giá : 3,900,000   < - > 0868 451990 Giá : 5,000,000
0987 362 514 Giá : 3,900,000   < - > 0868 421996 Giá : 5,000,000
0987 422822 Giá : 3,900,000   < - > 0868 385688 Giá : 5,000,000
0987 513668 Giá : 3,900,000   < - > 0868 378388 Giá : 5,000,000
0987 566696 Giá : 3,900,000   < - > 0868 371997 Giá : 5,000,000
0987 579968 Giá : 3,900,000   < - > 0868 371992 Giá : 5,000,000
0987 655579 Giá : 3,900,000   < - > 0868 369688 Giá : 5,000,000
0987 678885 Giá : 3,900,000   < - > 0868 362668 Giá : 5,000,000
0987 686586 Giá : 3,900,000   < - > 0868 336399 Giá : 5,000,000
0987 775979 Giá : 3,900,000   < - > 0868 333393 Giá : 5,000,000
0987 780009 Giá : 3,900,000   < - > 0868 252668 Giá : 5,000,000
0987 780660 Giá : 3,900,000   < - > 0868 226368 Giá : 5,000,000
0987 782001 Giá : 3,900,000   < - > 0868 222292 Giá : 5,000,000
0987 791268 Giá : 3,900,000   < - > 0868 222262 Giá : 5,000,000
0987 885586 Giá : 3,900,000   < - > 0868 222252 Giá : 5,000,000
0987 921868 Giá : 3,900,000   < - > 0868 222232 Giá : 5,000,000
0987 922111 Giá : 3,900,000   < - > 0868 22 1102 Giá : 5,000,000
0987.3.3.2000 Giá : 3,900,000   < - > 0868 180789 Giá : 5,000,000
0987.31.1993 Giá : 3,900,000   < - > 0868 179188 Giá : 5,000,000
0987.31.9966 Giá : 3,900,000   < - > 0868 179 186 Giá : 5,000,000
0987.69.1668 Giá : 3,900,000   < - > 0868 168779 Giá : 5,000,000
0987.69.29.79 Giá : 3,900,000   < - > 0868 166116 Giá : 5,000,000
0987.91.1998 Giá : 3,900,000   < - > 0868 122234 Giá : 5,000,000
0988 100186 Giá : 3,900,000   < - > 0868 116368 Giá : 5,000,000
0988 133332 Giá : 3,900,000   < - > 0868 112899 Giá : 5,000,000
0988 209779 Giá : 3,900,000   < - > 0868 112889 Giá : 5,000,000
0988 287997 Giá : 3,900,000   < - > 0868 111699 Giá : 5,000,000
0988 295268 Giá : 3,900,000   < - > 0868 111696 Giá : 5,000,000
0988 336680 Giá : 3,900,000   < - > 0868 108109 Giá : 5,000,000
0988 338815 Giá : 3,900,000   < - > 0868 100668 Giá : 5,000,000
0988 352179 Giá : 3,900,000   < - > 0868 083088 Giá : 5,000,000
0988 388060 Giá : 3,900,000   < - > 0868 060860 Giá : 5,000,000
0988 388479 Giá : 3,900,000   < - > 0868 046804 Giá : 5,000,000
0988 388793 Giá : 3,900,000   < - > 0868 009000 Giá : 5,000,000
0988 398179 Giá : 3,900,000   < - > 0868 006000 Giá : 5,000,000
0988 427222 Giá : 3,900,000   < - > 086.9995.868 Giá : 5,000,000
0988 564777 Giá : 3,900,000   < - > 086.98.99.100 Giá : 5,000,000
0988 568228 Giá : 3,900,000   < - > 086.91.34568 Giá : 5,000,000
0988 588559 Giá : 3,900,000   < - > 086.88887.68 Giá : 5,000,000
0988 618179 Giá : 3,900,000   < - > 086.86.83.234 Giá : 5,000,000
0988 622992 Giá : 3,900,000   < - > 086 858 4078 Giá : 5,000,000
0988 668608 Giá : 3,900,000   < - > 08.8888.3357 Giá : 5,000,000
0988 668906 Giá : 3,900,000   < - > 08.8888.1817 Giá : 5,000,000
0988 672686 Giá : 3,900,000   < - > 08.86.68.68.18 Giá : 5,000,000
0988 680505 Giá : 3,900,000   < - > 08.86.61.61.86 Giá : 5,000,000
0988 686907 Giá : 3,900,000   < - > 08.69.89.29.79 Giá : 5,000,000
0988 687388 Giá : 3,900,000   < - > 08.6889.6879 Giá : 5,000,000
0988 688906 Giá : 3,900,000   < - > 08.688886.75 Giá : 5,000,000
0988 691984 Giá : 3,900,000   < - > 08.6886.73.73 Giá : 5,000,000
0988 705222 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.10.886 Giá : 5,000,000
0988 711984 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.10.686 Giá : 5,000,000
0988 717997 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.10.668 Giá : 5,000,000
0988 797982 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.09.886 Giá : 5,000,000
0988 829279 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.09.688 Giá : 5,000,000
0988 831366 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.09.668 Giá : 5,000,000
0988 831661 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.07.886 Giá : 5,000,000
0988 831679 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.07.668 Giá : 5,000,000
0988 833809 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.05.886 Giá : 5,000,000
0988 838377 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.05.688 Giá : 5,000,000
0988 866115 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.05.686 Giá : 5,000,000
0988 866223 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.05.668 Giá : 5,000,000
0988 866906 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.04.886 Giá : 5,000,000
0988 880076 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.04.688 Giá : 5,000,000
0988 885125 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.04.686 Giá : 5,000,000
0988 889662 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.04.668 Giá : 5,000,000
0988 891661 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.03.886 Giá : 5,000,000
0988 892179 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.03.688 Giá : 5,000,000
0988 896179 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.03.686 Giá : 5,000,000
0988 906889 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.03.668 Giá : 5,000,000
0988 911279 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.03.368 Giá : 5,000,000
0988 921179 Giá : 3,900,000   < - > 08.686.02.886 Giá : 5,000,000

>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn chọn mua sim thần tài giá rẻ.

Hướng dẫn chọn mua sim thần tài giá rẻ.

Trước hết để có thể thoải mái lựa chọn sim các bạn hãy truy cập vào trang web. Đây được coi là nơi chứa đựng nhiều loại sim nhất trên cả nước với đầy đủ mọi loại: sim Viettel, sim Vinaphone, sim MobiFone,… Nếu biết sơ qua kiến thức về sim đẹp bạn có thể kể tên các loại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay như: Sim Tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim phát lộc,…

Tuy vậy giá trị của mỗi chiếc sim lại không như nhau, nó phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là trong dãy số sim có chứa con số nào. Số càng đẹp, càng ý nghĩa thì càng đắt và ngược lại. Chẳng hạn một chiếc sim tam hoa 888 chắc chắn phải có giá trị hơn chiếc sim tam hoa 444. Vì trong quan niệm của người phương Đông số 8 là biểu tượng của tiền tài, danh vọng.

Ai sở hữu sim này thì sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Còn số 4 bị cho là xấu, là đen đủi vì đồng âm với chữ Tử - nghĩa là chết. Mặc dù thế những điều trên vẫn chỉ là những phỏng đoán của con người, là những lời truyền miệng. Chỉ cần bạn thích thì dù sim có chứa con số nào cũng đều có giá trị cả. Vì vậy không nên quá đắn đó khi mua sim.

Kho sim kể trên có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng có khả năng phân phối cho tất cả khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Chính vì thế việc mua sim đẹp tại Tuyên Quang rất đơn giản và thuận tiện.
Cụ thể hơn, sau khi đã vào được trang web các bạn hãy chọn lấy một mục có chứa loại sim mình mong muốn. Chẳng hạn: Sim Viettel 10 số đầu 096, 3 số cuối là 678 và chọn số có mức giá rẻ nhất.
Hãy nhập đầy đủ thông tin như trên vào ô tìm kiếm.

Ta sẽ được một bảng sim trùng khớp với mong muốn của các bạn. Mỗi số sim đều đi kèm với giá, nếu đã chọn mục sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chiếc sim đầu tiên trong bảng là sim rẻ nhất. Có rất nhiều trang, kéo xuống để khám phá hết nhé!
Tiếp theo đó ấn vào ô Đặt hàng, điền đầy đủ thông tin hoặc chỉ cần điền số điện thoại để các nhân viên đại lý có thể liên hệ và thực hiện chuyển sim đến Tuyên Quang cho bạn. Chỉ khi nào sim đến tay thì mới phải thanh toán. Điều này được phần lớn khách hàng ủng hộ vì sẽ góp phần giảm thiểu sự bất an khi mua sim online cho họ.

Bên cạnh mua online những ai có cơ hội đến Hà Nội nhớ ghé qua cửa hàng để được tư vấn trực tiếp nhé! Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, đại lý chúng tôi đảm bảo sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Hàng triệu lượt khách hàng đã tới và hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà chúng tôi mang lại.
Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề mua sim đẹp giá rẻ tại Tuyên Quang các bạn hãy liên hệ với đại lý sim số đẹp của chúng tôi theo số điện thoại: 0989 575.575 - 0932 33.8888. Chúc các bạn sớm chọn cho mình một số sim ưng ý!

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.sodeptragop.com/2017/08/mua-sim-so-dep-gia-re-tai-tuyen-quang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét